Nasze życie definiują decyzje, które podejmujemy każdego dnia. Kiedy wybieramy jedną opcję zamiast drugiej, niezależnie od tego, czy wybieramy restaurację, czy rozważamy przeprowadzkę, w jakiś sposób kształtujemy nasze życie. Proces podejmowania decyzji może dodawać sił, pozwalając nam cieszyć się korzyściami płynącymi z samostanowienia, ale może też być źródłem niepokoju, ponieważ nie zawsze taka refleksja jest możliwa. Decyzje zmuszają nas do zmierzenia się niezadowoleniem i wewnętrznym konfliktem. W rezultacie wielu z nas unika podejmowania decyzji, pozwalając innym podejmować je za nas. Przekazujemy naszą władzę małżonkom, krewnym, przyjaciołom i współpracownikom, przyznając im zarządzanie naszym życiem, które powinno należeć do nas. Chociaż decyzje, które musimy podjąć, są często trudne, stajemy się bardziej samowystarczalni i bezpieczni za każdym razem, gdy ufamy sobie na tyle, by dokonać wyboru.

Ostatecznie tylko Ty wiesz, jak różne opcje wpływają na Twoje codzienne życie i długoterminowe samopoczucie. Masz moc, by kompetentnie rozważyć zalety i wady każdego wyboru. Nawet jeśli czujesz się niezdolny do podjęcia decyzji, twoja wewnętrzna mądrość i intuicja dadzą ci solidną radę, jeśli masz wiarę w siebie. Postaraj się dojść do własnych wniosków, zanim zaczniesz szukać wskazówek u innych, a nawet wtedy traktuj ich sugestie jako informacje uzupełniające, a nie głosy do podliczenia. Przed dokonaniem wyboru uwolnij się od strachu przed popełnieniem błędu. Postrzegane błędy mogą poprowadzić cię wspaniałymi i nieoczekiwanymi ścieżkami, które ujawnią ci zmieniające życie spostrzeżenia. Jeśli potrafisz porzucić przekonanie, że niektóre wybory są całkowicie słuszne, a inne całkowicie błędne, będziesz mniej zdeterminowany, by zapraszać innych do przejęcia kontroli nad twoim przeznaczeniem.

Kiedy Twoje wybory są Twoje, będziesz bardziej skłonny zaakceptować i być zadowolonym z wyników tych wyborów. Twoje decyzje będą czystym odzwierciedleniem pragnień, kreatywności, świadomości i mocy. Ponieważ rozumiesz, że musisz żyć z własnymi decyzjami i brać za nie odpowiedzialność, będziesz bardziej ostrożny w wyciąganiu wniosków. Gdy nauczysz się dokonywać świadomych i autonomicznych wyborów, zyskasz swobodę świadomego kierowania przepływem swojego życia bez ingerencji świata zewnętrznego. To właśnie prawdziwa wolność.

Spróbuj Oddychania Neurodynamicznego Online – przeżywaj odmienne stany świadomości bez psychodelików.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *